สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตร การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตร การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ นักเรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนสูงสุด ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ทสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี