สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ และประชุมทางไกลแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 8 พ.ค. 62 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสังกัด สพป.สิงห์บุรี และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมทางไกล ณ ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ทสิงห์บุรี เพื่อรับชมการเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. และประชุมข้อราชการจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ดังนี้ รายการศาสตร์พระราชา 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ การเสนอผลงานโครงการเด่น 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ Active Learning และนิเทศจิตอาสา โครงการห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนกีฬา และห้องเรียนอาชีพ และโครงการอื่น ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย เลขาธิการ กพฐ. 1) การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป 2) การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3) การขับเคลื่อนโรงเรียนตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4) การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV 5) การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง