สพม.39  VDO Conference การเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ และแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และร่วมประชุม VIDEO CONFERENCE รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 ซึ่งประชุมทางไกลการเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ได้แก่ 1) การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป  2) การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  3) การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  4) การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV  5) การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สพม.39