สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลครูผู้สอนIEPสู่แผนการสอนIIP

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลครูผู้สอนเด็กพิการเรียนร่วม(IEP) สู่แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวศุภรัตน์ อินทร์สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนำไปใช้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน ที่มีความพิการทางการศึกษาในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าประชุมได้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 182 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2