สพป.พิษณุโลก เขต 3 เร่งรัดกระบวนการคิดเลขเร็วและการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเร่งรัดกระบวนการคิดเลขเร็วและการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และการขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ์ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก