โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหนอง เป็นตัวแทน สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดฟื้นฟู และพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแหล่งน้ำสาธารณะ ณ ลำน้ำบ้านหนอง หมู่ที่ 9 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี