สพป.ชัยนาท ประชุมโครงการเพิ่มโอกาสสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มโอกาสสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องเกษมสุข สพป.ชัยนาท