สพป.ชัยนาท ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ของ สพฐ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะ รอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ของ สพฐ. โดยเลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท