สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการ

ศูนย์อบรม สพฐ.117 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) โดยมีนายเกษม กันทาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เป็นผู้กล่าวรายงานดำเนินการอบรม ซึ่งมีคณะวิทยากรครูพี่เลี้ยง จำนวน 9 ท่าน และข้าราชการครูเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 ท่าน ณ ห้องประชุมวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน