สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

นางยุวดี  นาคคำ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรกลุ่มอำนวยการและ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ในวันเสาร์ที่  13  ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ประธานในพิธีฯ