ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ครั้งที่ 48  ของ สบมท.  ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2562  ณ  ห้องประชุมโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่  / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว