สพม.ชลบุรี ระยอง จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการในด้านต่าง ๆ และศักยภาพที่เป็นเลิศด้านศิลปหัตถกรรมผลสําเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ณ หอประชุมชั้น 2 อาคาร 80 ปี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี