สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยง คณะกรรมการประเมิน 28 ผอ.ป้ายแดง

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการพี่เลี้ยง คณะกรรมการประเมิน และผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2561 จำนวน 28 คน วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2