ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  นายมนต์ชัย  ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์  รายการ “พุธเช้า  ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 18  ณ  ห้องประชุมภูชี้ฟ้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีท่าน ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/

ภาพ-ข่าว