การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.36

วันที่ 3  พฤษภาคม  2562   เวลา 13.00 น.  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานในการ  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ครั้งที่ 2/2562 ณ  ห้องประชุมโรงแรมคงการ์เด้นท์  วิว รีสอร์ท  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว