กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมการติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)