สพม. 36 ร่วมพิธีปลงผมนาคและมอบผ้าไตรในการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 2 พฤษภาคม  2562  เวลา 07.00 น.  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย             เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้าร่วมพิธีปลงผมนาค และมอบผ้าไตรในการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ       เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  วัดพระแก้ว  พระอารามหลวง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  /น.ส.กาญจนา     ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว