สพป.สระแก้ว เขต 2  รับคณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา OBEC ONE TEAM ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning)   

      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และแนะนำทีมบริหาร สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมทั้งรับชม VTR และบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา OBEC ONE TEAM ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) จำนวน 12 ท่าน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สพป.สระแก้ว เขต 2

       วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 09.00 น.  นำคณะ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  โดยมี นางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิยา ให้การต้อนรับ  เวลา 13.00 น. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข ให้การต้อนรับ