สพป.ระยอง เขต ๒ โดย เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา จัดอบรมการสอนภาษาอังกฤษ (Easy English)

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา สังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมการสอนภาษาอังกฤษ (Easy English) ให้กับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการการจัดกระบวนการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพ เน้นฝึกการพูดสื่อสาร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์ณัฐพล กลั่นวารี เป็นวิทยากร และในการจัดอบรมครูครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป. ระยอง เขต ๒ ไปสร้างความตระหนัก และให้กำลังใจกับครูของเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา เพื่อที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายนี้ ต่อไป