สพป.ปัตตานี เขต 1 รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2562

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและ รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2562 และรับชมรายการพิเศษ 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ เป็นการนำเสนอผลงานโครงการเด่น สพฐ. 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ ได้แก่ การบูรณาการหลักสูตร การเรียนรู้แบบ Active Learning สานฝันการกีฬา การยกระดับคุณภาพการศึกษา และทักษะชีวิต รร.ราชประชานุเคราะห์ 40 โดยพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเวลา 10.30 น. ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการเตรียมการเปิดภาคเรียนของนักเรียนทั่วไป,โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล,การขับเคลื่อนโรงเรียนตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา,การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV และการเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมชี้แจง เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาทอง สพป.ปัตตานี เขต 1