ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พักนอน)

>>>>>>วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 7:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และน.ส.จิตรา มุกดาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกาเด็ง และโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พักนอน) เพื่อตรวจความพร้อมของโรงเรียน ในการรองรับนักเรียนเข้าเรียนและพักนอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้เสนอแนะประเด็นเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนที่พักนอน ในเรื่องของการสอนการบ้าน การอ่านหนังสือของนักเรียน ความเป็นระเบียบของหอพักนอนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 โรงเรียนที่ได้การต้อนรับและร่วมกันปฏิบัติงาน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ