ร.ร.หนองหินวิทยาคม ปลูกฝังคุณธรรมนักเรียน

นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย จัดโครงการอบรมคุณธรรม  “ค่ายพุทธบุตร” ประจำปีการศึกษา2562 ให้กับนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 กว่า 300 คน  ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการพัฒนากาย พัฒนาจิต พัฒนาปัญญา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเอง  ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มีพฤติกรรมที่ดีงาม น้อมนำคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  ณ  หอประชุม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม