สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รับฟังคำชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รับฟังคำชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562  (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 9-10  พฤษภาคม 2562  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562