ยึดมั่นสถาบัน สพป.สระบุรี เขต 1

เมื่อเช้าวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้นำทีมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา ทำกิจกรรมยึดมั่นสถาบัน ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ พบพี่เพื่อนน้อง สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 สพป.สระบุรี เขต 1

pasuta susadapong