สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้าระังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในเทศกาลวันวาเลนไทน์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์บุรีรัมย์ 4 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพุทไธสง และปกครองอำเภอพุทไธสง ออกตรวจพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย บริเวณรอบบึงสระบัว,ปั๊ม ปตท.บ้านจาน อำเภอพุทไธสง, ปั้ม ปตท.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และ รอบหนองถนนกลาง สวนสาธารณหนองเต่า อำเภอนาโพธิ์ พร้อมนี้ ได้ประสานไปยังภาคีเครือข่าย พสน.ในสังกัด แต่ละอำเภอออกตรวจในพื้นที่สุ่มเสี่ยง เหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย