สพป.ชลบุรี เขต 1 จัดกิจกรรม “สพฐ. สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักสมเด็จพระเทพฯ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.45 น. สพป.ชลบุรี เขต 1 จัดกิจกรรม ”สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ” โดยมี ดร.เอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประธานในพิธี นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย