รมช.ศธ.“สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล”มอบนโยบายแก่ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น.

ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเข้าพบ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดกำแพงเพชร อีกทั้งยังเป็นการร่วมหารือปรึกษาข้อราชการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน ผู้เรียนมีคุณภาพคู่คุณธรรม ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีผลการเรียนที่ดีและมีความสุข ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายรุจิภาส ภู่ทอง