นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลดีเด่น ระดับเยาวชน กลุ่มอายุ 14-18 ปี การประกวดศิลปกรรม


สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรพรรณ คนสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเยาวชน กลุ่มอายุ 14-18 ปี การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา”   โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)