สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสาขาวิชาชีพ สถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่  14  พฤษภาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของสาขาวิชาชีพ  สถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี  วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้กับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการเตรียมความพร้อมนำนักเรียนชั้น ม. 3  เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในสถานประกอบการภายในจังหวัดปราจีนบุรี  โดยนายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ  ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ  พร้อมมอบนโยบาย  ณ  ห้องประชุมธารทิพย์  โรงแรมแคนทารี  304  อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี