สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ๓๗ ราย

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ๓๗ ราย

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๓๗ ราย พร้อมทั้งได้พบปะและฝากข้อคิดแนวทางการปฏิบัติตน
๑. ปรับตัวเอง ตระหนักในบทบาทภาระหน้าที่
๒ ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน​อัพเดตตัวเองและความรู้ตลอดเวลา
๓. จิตวิญญาณของความเป็นครู
โดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าว โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒