++++++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน +++

^^^^  วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมคณะออกติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 เพื่อตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยภายในอาคาร ห้องเรียน อุปกรณ์สื่อการสอนและเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น การปฏิบัติตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและคณะครู เน้นการสอนอย่างมีเป้าหมายทางวิชาการ และมีโครงสร้างการใช้เวลาที่ชัดเจน พร้อมทั้งเน้นการสอนที่กระตือรือร้น มุ่งให้เด็กทำงานอย่างมีสมาธิ และคาดหวังให้เด็กประสบความสำเร็จสูง สำหรับการจัดการชั้นเรียน ก็ควรใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทั้งชั้น และทำการประเมินนักเรียนอย่างตรงไปตรงมา++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน