สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ณ พระอุโบสถ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2567 โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูธีรธรรมมานุยุต เจ้าคณะอำเภอนาสาร (ธ) เป็นประธานสงฆ์ และ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2