สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่น ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่น ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ และแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ผู้อำนวยการกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้แทน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางเกศรินทร์ ก่อแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ชี้แจงรายละเอียด