สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้ำ หรือ ว่ายน้ำเป็น และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจมน้ำจากอุปกรณ์ใกล้มือ โดยมีนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๑๒๐ คน ณ สนามฟุตซอลและสระว่ายน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี