สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตร O-NET ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 4 วิชา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3  มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 4 วิชา   ในวันประชุมแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโครงการปลูกฝังสร้างจิตสำนักและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมประชุมสัมมนา ปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต  ณ ศูนย์ประสานแผน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ดังนี้ โรงเรียนประชาสามัคคี โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง โรงเรียนบ้านมะต้อง โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา โรงเรียนศึกษากุลบุตร โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา โรงเรียนวัดคลองตาล (ศรีรัตนประชานุกูล) โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ โรงเรียนวัดเขาน้อย โรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์) และโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา