สพป.สระบุรี เขต 1 เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562  

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562  ผอ.พบเพื่อนผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ปีการศึกษา 2562 โดยมีการสรุปการนิเทศแบบลงแขกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาจุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

pasuta susadapong