ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ ในการมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนายจิมมี่ ทองพิมพ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ พัฒนาโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย ในการนี้ท่านประธานฯ ได้แสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่ในเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่  โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ