สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด้านอาคารสถานที่ ณ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ในการนี้ได้ชื่นชมและขอบคุณคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้มาเข้าค่ายอาสาสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงตกแต่งทาสีบริเวรโรงเรียนและห้องเรียนชั้นอนุบาล โดยมีนายพงษ์ศักดิ์  ดีอุดม ผอ.โรงเรียนบ้านวังขอนสักและคณะครูให้การต้อนรับ