สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2562

วันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เวลา  08.00  น. นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม   “พุธเช้าข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 20/2562  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งส่งสัญญาณ Conference จากส่วนกลาง สพฐ. เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  Back  To  School  และเพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2