ศึกษานิเทศก์ สพม.19 ร่วมอบรม NEW DLTV

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายสวัสดี สุธรรมมา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINNING) ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19