สพป.สกลนคร เขต 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา(บรรจุใหม่)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.เจริญ ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 39 คน และคณะกรรมการประเมิน จำนวน 12 คน และพี่เลี้ยงจำนวน  15 คน เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ  หอประชุมรวมใจสามัคคี  สพป.สกลนคร เขต 2 ….ชุลีพร/ข่าว

ข่าว