ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมวางแผนเพื่อปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

13 พ.ค. 2562 เวลา 13.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมวางแนวทางการทำงานร่วมกันในการดูแลรักษาความปลอดภัยคณะครูและนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย โดยมีนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอสายบุรี เป็นประธาน มีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ผู้แทน ผกก.สภ.สายบุรี หน่วยกำลัง และผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด (สพป., สพม., สช. และเทศบาล) ในพื้นที่อำเภอสายบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจการรักษาความปลอดภัยครู เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นี้ โดยเฉพาะช่วงรอยต่อระหว่างตำบล และระหว่างการเดินทางไปโรงเรียน จึงขอให้ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่เข้มงวดมากขึ้น

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเตรียมความพร้อม ในการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 16 พ.ค. 2562 นี้ เป็นการประชุมเพื่อซักซ้อม เตรียมความพร้อมการปฏิบัติระหว่างหน่วยปฏิบัติกับครูในพื้นที่ สำหรับมาตรการในการ รปภ.ที่ปฏิบัติมา ก็จะมีแผนการ รปภ.ที่มีการพัฒนาตามลำดับ มีการทำข้อตกลงกับหน่วยในพื้นที่และขอให้ครูปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

มนทิชา  แวซอเหาะ     ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  มาแจ            รายงาน
www.pattani3.go.th