เชิญชวนส่งผลงานบทความวิจัย

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะจัดประชุม International Symposium of Foreign Language Learning(๋AISOFOLL) ระหว่างวันที่ 16-17ต.ค.2562  ในการนี้ขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษา ผู้ปฏิบัติงานหรือนักวิจัยด้านการศึกษา ส่งผลงานบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมคัดเลือกผลงาน หากสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ เชิญชวนส่งผลงานบทความวิจัย