ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) สำหรับนักเรียนไทยประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญึ่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 “Monbukagakusho:MEXT Scholarship for the academic year 2020” หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุนรัฐบาลญึ่ปุ่น