สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมเสวนากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  TELETRAINING  ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมเสวนากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium  ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก  สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี  โดยมี พลเอกดาวพงษ์  รัตนสุวรรณ ประธานการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถุัมภ์ เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ