สพม.3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย รอบ 4

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานกล่าวปฐมนิเทศและให้โอวาทครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุ จาก กศจ.นนทบุรี ครั้งที่ 4 ซึ่งได้มารับหนังสือส่งตัวไปสถานศึกษา จำนวน 49 คน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดตลอดจนมอบหนังสือส่งตัวให้แก่ครูผู้ช่วยเพื่อไปรายงานตัวสถานศึกษาที่สังกัด ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGITAL CAMERA