สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมรัลชมการถ่ายทอดสด “DLTV TELETRAINING”

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “DLTV TELETRAINING” การจัดอบรมการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV 15 โดยมีรองเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพ. เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มฯ เข้าร่วมรับชมอีกด้วย ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน