สพป.สิงห์บุรี รับชมรายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รองฯ ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู ได้ยืนรับนักเรียนเพื่อพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน การสำรวจสิ่งก่อสร้างความปลอดภัยของอาคารสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน และเรื่องการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562