สพป.สิงห์บุรี ข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) รูปแบบใหม่ NEW DLTV ปีการศึกษา. 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี ทีมบริหาร และศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) รูปแบบใหม่ NEW DLTV ปีการศึกษา. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี