สพป.ระยอง เขต ๒ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ สพป.ระยอง เขต ๒ ออกตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โดยมีกรรมการ จำนวน ๒ ชุด  ชุดที่ ๑  นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะ ติดตามสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอแกลง, ชุดที่ ๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะ  ติดตามสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอวังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา